Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zemljišče, na katerem je lokacija predlaganega projekta, ni v lasti občine, zato predloga komisija ne more uvrstiti v glasovanje občanov.


Koncertna jesen v Betnavskem gozdu

peterD peterD  –  10. 11. 2020  –  Območje 4
278.jpg
278.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Mariboru opažamo centralizacijo kulturnih prireditev: festivali, koncerti, dogodki, se večinoma odvijajo v centru ali okoli centra. 

Covid-19 in pandemija je izvajalcem ter organizatorjem mestnih dogodkov zaradi večjega števila obiskovalcev onemogočila izvedbo v okvirjih, na katere so bili navajeni.  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Po vzoru na prizorišče Paviljon v Mestnem parku predlagamo jesenske cikle koncertov v letu 2021 in 2022 na odprtem javnem prostoru in sicer v Betnavskem gozdu, ki še ni gostil takšne oblike dogodkov.  Predlagamo 6 koncertov v letu 2021 in 6 koncertov v letu 2022. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1) Izbrati organizatorja koncertov, ki bo poskrbel za program. Priporočljiva je čim večja udeležba lokalnih glasbenih ustvarjalcev, za podporo in razvoj lokalne ustvarjalnosti.

2) V dogovoru z organizatorjem izbrati in opremiti točno lokacijo. Morebitna namestitev začasnega paviljona. Priporočljivi so akustični, umirjeni koncerti. 

3) Obveščati javnost. 

4) Spremljati zanimanje, obisk in odzivnost za morebitno nadaljevanje projekta po izteku financiranja iz Participativnega proračuna MOM. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Betnavski gozd. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Decentralizacija mariborske kulturne ponudbe.

Oživitev Betnavskega gozda, popestritev življenja za lokalne prebivalce - z glasbo.

Izvajalci dobijo priložnost nastopa na novem prizorišču.


Vrednost projekta: 6000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov