Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Ker se predlog nanaša na program rednih vzdrževalnih del MOM, ga komisija glede na postavljene kriterije ne more uvrstiti v glasovanje.


ŽIVE RASTLINE, MRTVA KORITA

Aljoša Peternel Aljoša Peternel  –  10. 11. 2020  –  Območje 2
277.jpg
277.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Center mesta je poln zanemarjenih betonskih korit, ki kazijo podobo mesta. Namesto odlagališč za odpake, bi lahko bila spet prostor za saditev rastlin.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev korit in zasaditev rastlin.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Evidentiranje korit v lasti MOM v centru mesta, ureditev in vzdrževanje korit, zasaditev rastlin.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Staro mestno jedro in širša okolica.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšanje podobe mesta, izboljšanje življenjskega prostora.


Vrednost projekta: 3000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov