Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt je v proračunu MOM, zato predloga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


Ureditev Pekrskega potoka in pešpoti ob potoku

Teja Kosi Teja Kosi  –  10. 11. 2020  –  Območje 4
273.jpg
273.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob spodnjem toku med Pekrsko gorco in Ljubljansko ulico se že nekaj desetletij govori o ureditvi rekreativnih površin in parka v Novi vasi in Spodnjem Radvanju.  Ker se mi omenjeno območje zdi zelo priljubljena sprehajalna in rekreativna pot, menim da si zasluži ureditve. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlogi: 

- ureditev pešpoti, 

- klopce ob poti,

- otroška igrišča,

- luči za hojo v večerih urah (Sploh pozimi),

- možnost poti za kolesarje (saj sedaj nastane velik problem, kam se umakniti kolesarjem),

- fitnes na prostem (v spodnjem Radvanju ga še ni in bi prišel zelo prav, tako za starejše, kot tudi za mlade),

- predvsem pa se mi zdi nujno ureditev potoka, očistiti potok, ureditev nabrežja potoka.

 

 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Čiščenje potoka, sanacija poti ob potoku, postavitev razsvetljave, košev, klopi, fitnesa na prostem. Ureditev interaktivne točke ob arheološkem najdbišču Vila Rustica.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal med Persko gorco in Ljubljansko ulico.

Fazna ureditev  Pekerskega potoka oz. sprehajalne poti.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prebivalcev prijaznejše in varnejše reakreativno oz. sprehajalno območje. Spodbujanje rekreacije vseh generacij, skrb za naravni ekosistem Pekrskega potoka.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov