Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev prometa na Borštnikovi ulici

Adrijana Smonkar Adrijana Smonkar  –  20. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi varnosti stanovalcev še posebej otrok, ker je to šolska pot.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Umiritev prometa, dvignjena križišča, dvignjrni prehodi za pešče, postavitev prometnih znakov, talne oznake.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

dvignjena križišča, dvignjrni prehodi za pešče, postavitev prometnih znakov, talne oznake, pridobitev parkirnih prostorov

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Borštnikovi ulici - celotna dolžina ulice

V opis predloga se vključi dodatno posredovana navedba predlagateljice, ki jo je le-ta komisiji poslala po e-pošti dne 24. 11. 2020:

"Želim, da se moj predlog izvede v zmanjšanem obsegu, do 20.000 evrov, in sicer na Boršnikovi ulici od Kardelje ulice do OŠ Ludvika Pliberška."

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnost in zmanjšal hrup, zvečalo število parkirišč, ki je na tem predelu pereč problem


Vrednost projekta: 20000 €

V opis predloga se vključi dodatno posredovana navedba predlagateljice, ki jo je le-ta komisiji poslala po e-pošti dne 24. 11. 2020: "Želim, da se moj predlog izvede v zmanjšanem obsegu, do 20.000 evrov, in sicer na Boršnikovi ulici od Kardelje ulice do OŠ Ludvika Pliberška."


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov