Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost investicije presega 20.000 EUR, zato predloga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje. Priklop je možen že sedaj.


ELEKTRIČNA INFRASTRUKTURA (PRIKLOP) za JAVNE PRIREDITVE

Mspes Mspes  –  10. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vzpostavitev stalnega priklopa na električno mrežo (postavitev elektro omarice z dovoljno napetostjo električne moči) za izvajanje javnih prireditev na naslednji lokaciji:

- Trg Loena Štuklja

- Grajski trg

- Trg svobode

Rešitev težav vsakokratne postavitve začasnega priklopa na leektrično energijo, rešitev vsakokratnih birokratskih vlog in finančna razbremenitev izvajalcev prireditev.

Zagotavljanje in omogočanje tehnične infrastrukture za izvajanje vsebin javnih prireditev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vzpostavitev in postavitev stalne električne omarice na omenjenih obeh lokacijah z več priklopi (16A, 32A, 64A).

S tem se bo zagotavljajla tehnična izvedba javnih prireditev, vzpostavila stalna električna infrastruktura za priklop.

Predlagam uvedbo električnega števca za odčitavanje porabe energije in s tem izračun stroškov po posameznem priklopu organizatorjem javnih prireditev. Posledično stroškovni prihranek za pridobitev dovoljenj, vsakičnih izvedb meritev začasnih električnih omaric ter stroškov za začasni priklop na električno omrežje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pridobitev stalnega dovoljenja za postavitev, nakup in postavitev električne omarice na omenjenih lokacijah, vgradnja odčitevalnega števca za izvedbo popisov in meritev porabnikom.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Trg Leona Štuklja (desna stran konec ploščadi trga, gledano v smer trgovskega centra City) , Grajski trg (v bližini spomenika Florjan - kjer je že v infrastrukturni jašek), Trg svobode pri zidu (levi del stopnic) gledano v smeri proti MOM.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z vzpostavtvijo se bi omogočili izvedb več javnih prireditev, vzpodbudilo organizatorjem dogodkov za izvedbo vsebin, omogočanje vsebin javnim institucijam in finančna razbremenitev - posledično prenos sredstev v vsebine in namenska poraba sredstev.


Vrednost projekta: 9000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov