Ta projekt ni bil izglasovan.

Sanacija parkirišča v Novi vasi

vladimir drozg vladimir drozg  –  10. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V blokovnih stanovanjskih soseskah primanjkuje parkirinih mest za osebna vozila. Lastniki motornih vozil parkirajo na zelenicah, javnih površinah, pločnikih, kar vse zmanjšuje kakovost bivalnega okolja in daje vtis neurejenosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Povečanje števila parkirnih mest v ali v bližini blokovnih stanovanjskih sosesk.V soseski Nova vas IIa je bilo zgrajeno parkirišče v dveh etažah, vendar gornja etaža ni v uporabi. Potrebno bi jo bilo usposobiti za parkirno povšrino.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

naročilo projektne dokumentacije in sanacija stavbe.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

parkirni prostor med Klinetovo ulico in Ulico Pohorskega bataljona (soseska Nova vas IIa)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

stanovalci soseske bi imeli možnost parkiranja, izboljšal bi se videz soseske.


Vrednost projekta: 20000 €

Cena je ustrezna.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov