Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zemljišče ni v lasti MOM, zato ga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


sanacija degradiranega zemljišča

vladimir drozg vladimir drozg  –  10. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V blokovnih stanovanjskih soseskah primanjkuje parkirnih mest za osebne avtomobile. Stanovalci parkirajo na zelenicah in pločnikih, kar zmanjšuje kakovost bivalnega okolja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zemljišče med Ljubljansko cesto, Dalmatinsko in Fochovo ulico (za Srednjo šolo za oblikovanje) naj se uredi v parkirišče, ki bo namenjeno predvsem stanovalcem blokovne stanovanjske soseske ob Frankolovski ulici.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

očistiti zaraščeno zemljišče in ga deloma tlakovati, deloma pa zatraviti, kar bo prisevek k manjšemu ogrevanju ozračja, ter zarisati parkirna mesta; plačljiv ali ne, to je stvar presoje upravljalca. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Zemljišče med Ljubljansko cesto, Dalmatinsko in Fochovo ulico (za Srednjo šolo za oblikovanje). 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

sedanje degradirano zemljišče bo urejeno, zmanjšan bo problem parkiranja v blokovni stanovanjski soseski.


Vrednost projekta: 9000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov