Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog presega vrednost 20.000 EUR, takšne spremembe prometnih režimov se izvajajo v okviru koncesijske pogodbe, zato ga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


Ureditev enosmernega prometa v Zgornjem Radvanju.

Rok Korosec Rok Korosec  –  10. 11. 2020  –  Območje 4
254.jpg
254.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog predstavljam zaradi vprašanja varnosti in kvalitete življenja stanovalcev MČ Radvanje (Zgornje radvanje), ki bi lahko bila z relativno majhnim in finančno precej nezahtevnim posegom drastično izboljšana.

Zgornje Radvanje je precej staro naselje in zelo gosto poseljeno naselje.Dejstvo je, da so ulice tukaj ozke in zelo neprimerne za promet kot ga poznamo danes. Predel se izjemno hitro tudi nadalje razvija, postavljajo se nova naselja in vecstanovanjske hise ob tem pa se pozabi na primerno ureditev dostopa, ki postaja prav kaoticen

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo predloga je ureditev pometa in razbremenitev določenih ulic z spremembo le teh v Enosmerne.

Ulice:

-Ob Ribniku do pričetka Rožnodolske Ulice. Tukaj naj izpostavim, da je to tipična ozka ulica v naselju po kateri vozi Avtobus številka 18 v obeh smereh z 15 minutnimi intervali.

-Maroltova

-Grizoldova

-Macunova

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna je samo postavitev ustrezne prometne signalizacije glede na študijo, ki je nekoč že bila izvedena saj se je ta problem že obravnaval.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Zgornje Radvanje (MČ Radvanje)

Ulice:

-Ob Ribniku do pričetka Rožnodolske Ulice. 

-Maroltova

-Grizoldova

-Macunova

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z spremembo prometnega rezima, se bi razbremenilo ulice, ki taksnega prometa v obe smeri enostavno vec ne vzdrzijo. Povečala se bi varnost in kvaliteta zivljenja. Naj izpostavim tudi to, da so tukaj avtobusna postajalisca postavljena tako, da potniki cakajo, izstopajo ter vstopajo na avtobus direktno iz prometne ceste brez plocnika.


Vrednost projekta: 5000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov