Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev sprehajalne poti

Irena Krajnc Horvat Irena Krajnc Horvat  –  10. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obstoječa je stihijsko urejena manjkajo koši za smeti in kakšne klopi za sprehajalce.Govorim o poti pod vznožjem Pohorja v območju nogometnega vadišča in nekdanjega poligona .

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V mestni četrti Radvanje je dosti mladih družin z otroki, urejenih sprehajalnih poti pa zelo malo.Gradi se novo naselje z 80 st. hišami infra struktura pa ostaja enaka.Zato predlog ureditve,ker gostinsko ponudbo že imamo( Draž, La cantina in še ...) prostor v naravi tudi  samo dodati urbano opremo za izboljšanje obstoječega.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nakup košev,ustreznih klopi primernih za poseg v naravnem ambientu .Ne preveč.

Poti urediti na mestih, kjer je iz varnostnih ali drugih pogojev potrebno.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Lokacija: vznožje Pohorja

med Pohorsko vzpenjačo in Radvanjskim gradom mimo nogometnega igrišča, poligona do lovske koče in gradu.Izvir oz. Antonov vodnjak od koder je potekala napeljava za 1. vodovod v Mb-u prav tako predlagam za sanacijo in oživitev sprehajalne poti.Antonov vodnjak je lokalna znamenitev in vnesen v register dediščine .

 

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteta za rekreacijo in bivanje krajanov

pa higieno, ker košev za smeti skoraj v Mč ni.

 


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov