Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Načrtuje se celovita prenova in rekonstrukcija objekta, zato predloga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


Ozelenitev stene ob Tržnici Tabor

Kajafi Kajafi  –  09. 11. 2020  –  Območje 4
236.jpg
236.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagan projekt Taborski tržnici, ne glede na njeno nadaljnjo namembnost in rabo dodaja veliko dodano vrednost. Izjemno zanimiva arhitekturna zasnova tržnice pod velikim križiščem, sredi blokovskega naselja, katere pomanjkljivosti se sicer v zadnjem času kažejo za vse bolj starajočo populacijo bi delno dobesedno zaživela. Poleg vizualno zelo zanimive nove dimenzije bi s projektom to postala prva večja zelena stena na območju MOM in s tem primer dobre prakse odzivanja mest na podnebne spremembe in blaženje učinkov segrevanja mest. V neposredni bližini ene bolj obremenjenih in prometnih cest, sredi blokovskega naselja z zelo malo klasičnih zelenih površin je zelena stena  več kot nujen projekt.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ozelenitev zahodne stene ob dovozu na Taborsko tržnico. Velika betonska stena sredi gosto poseljenega blokovskega naselja z izjemno malo zelenih površin tik ob zelo prometni štiripasovnici bi postala zelena oaza. Imela bi trajnostno pozitiven vpliv na življenja ljudi in drugih živih bitji ter korak v smeri ukrepov strategij zelene infrastrukture.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Preučiti bi bilo potrebno obstoječe načine ozelenitve sten in primere dobrih praks ter izbrati najustreznejšega. Izdelal bi se izvedbeni načrt z vsemi potrebnimi koraki, ki bi se kasneje realiziral ter načrt nadaljnjega vzdrževanja. Namestiti bi bilo potrebno podporne elemente, ki bi omogočali umestitev materialov in snovi v katere bi bile nameščene rastline ter namakalni sistem.  

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Zahodna stena ob dovozu do Tržnice Tabor

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteta bivanja ob Cesti proletarskih brigad in Kardeljevi cesti bi se občutno dvignila, Taborska tržnica bi dobila dodano vrednost, vertikalna zelena površina pa bi v eno najbolj gosto poseljenih območji vnesla še kako pomemben zeleni element. Le-ti so v času podnebnih sprememb v mestih nujni, saj blažijo učinke segrevanja mest, ki jih povzročajo intenzivni človeški posegi v naravo.    


Vrednost projekta: 18000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov