Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni v skladu z Odlokom o oglaševanju MOM, zato ga glede na kriterije za delo občinske komisije za parcipativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


Brezplačna oglasna mesta za brezplačne, neprofitne in nekomercialne aktivnosti

Kajafi Kajafi  –  09. 11. 2020  –  Območje 2
231.jpg
231.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V mestu manjka brezplačnih oglasnih prostorov za veliko brezplačnega, neprofitnega in kvalitetnega programa, ki ga tedensko pripravljajo organizacije iz različnih področji. V ta namen so se po mestu že vzpostavile lokacije, kjer organizatorji brezplačnih oz. neprofitnih in nekomercialnih dogodkov lepijo svoje plakate in z njimi nagovarjajo mimoidoče. Oglaševanje na komercialnih plakatnih mestih zaradi zelo omejenih sredstev, načinov financiranja in postopkov ter zahtev podjetji s plakatnimi prostori velikokrat ne pride v poštev. Na nivoju mesta pa obstaja velika potreba po lokacijah za promocijo brezplačnih, neprofitnih in nekomercialnih vsebin ter dogodkov.    

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Brezplačna oglasna mesta za brezplačne, neprofitne in nekomercialne aktivnosti v obliki novih oglasnih tabel. Z njimi bodo producenti vsebin in dogodkov dobili mesta, kjer bodo lahko promovirali svoje aktivnosti. Prebivalci in obiskovalci bodo dobili točke, kjer se bodo lahko informirali o dogajanju v mestu. Mesto pa bo rešilo t.i. divja plakaterska mesta ter hkrati podprlo aktivnosti in prizadevanja lokalnih producentov.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izdelale bi se atraktivne, urbane oglasne table iz recikliranih oz. že rabljenih materialov, ki bi v tablah dobil novo namembno in uporabno vrednost, table pa s tem posebno dodano vrednost. Oglasne table bi se namestile na obiskane in pretočne lokacije v mestu. Po namestitvi bi bilo smiselno, da akterji lokalne scene po principu soupravljanja skupnostno skrbijo za oglasne table, ki so prosto dostopne, njihova namembnost pa zelo jasno določena – brezplačna oglasna mesta za brezplačne, neprofitne in nekomercialne dogodke in vsebine.    

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Glavni trg, Trg Leona Štuklja, Trg svobode, Grajski trg, Slomškov trg, Gosposka ulica, Vetrinjska ulica, Slovenska ulica, Koroška ulica, Poštna ulica, Tyrševa ulica, okolica srednjih šol in fakultet  

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se vidnost kvalitetnega in za vse dostopnega programa lokalnih organizacij in producentov v javnem prostoru. S projektom bi se hkrati odmaknili od tržne logike, ki sicer usmerja klasično oglaševanje in z komercializacijo ter spodbujanjem potrošnje vse bolj vpliva tudi na urejanje in dojemanje javnega prostora, ki se sistematično podreja profitnim dejavnostim.  

Vrednost projekta: 5000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov