Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

investicija presega vrednost 20.000 EUR, je pa tudi v nasprotju s trenutno logiko obvladovanja prometa.


Odstranitev stikal za pešce in kolesarje

Kajafi Kajafi  –  09. 11. 2020  –  Območje 2
219.jpeg
219.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

S predlogom spreminjamo logiko dojemanja pomembnosti udeležencev v prometu in nekoliko bolj kot s trenutno ureditvijo upoštevamo potrebe pešcev in kolesarjev. Mesta bi morala zaradi mnogih prednosti, ki jih ti obliki mobilnosti prinašata bolj spodbujati pešačenje in kolesarjenje ter ukiniti stikala, saj se zelena luč na prehodih prižge šele ob pritisku na stikalo ob sicer točno določenem intervalu glede na potek avtomobilskega prometa. Stikalo v večini primerov ne prioritizira pešcev in kolesarjev in jim s pritiskom na gumb v najkrajšem možnem času ne nameni zelene luči, pač pa se zelena luč prižge usklajeno s potekom avtomobilskega prometa. V kolikor stikala ne pritisnejo pravočasno, se zelena luč ne prižge, kljub temu da je po vseh cestno prometnih pravilih čas namenjen varnemu prečkanju ceste za pešce in kolesarje.  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ukinitev stikal na semaforjih pri prehodih za pešce in kolesarje, kar bo pripomoglo k temu, da bo zelena luč na prehodih gorela zmeraj, ko je to mogoče glede na obstoječe intervale. S tem se bo zmanjšal čas, ki ga najšibkejši udeleženci prometa preživijo ob čakanju na zeleno luč, v primerih ko stikalo pritisnejo prepozno, pa je za varno prečkanje ceste še dovolj časa oziroma bi glede na potek in ureditev avtomobliskega prometa v križišču na dotičnem prehodu morala goreti zelena luč za pešce in kolesarje.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Iz semaforjev bi bilo potrebno odstraniti stikala za pešce in kolesarje in semaforje nastaviti tako, da se zelena luč na prehodih za pešce in kolesarje prižge usklajeno z ostalimi intervali avtomobilskega prometa in upoštevajoč cesto-prometna pravila.  

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Idealno bi bilo, da bi se po tem principu uredila vsa semaforizirana križišča v MOM.  

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se vključenost pešcev in kolesarjev v promet. Izkazal bi se posluh za potrebe in želje najšibkejših a najbolj trajnostnih načinov mobilnosti ter poti naredilo prijetnejše, časovno krajše ter v času epidemije in drugih prenosljivih bolezni tudi bolj varne.  

Vrednost projekta: 5000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov