Ta projekt ni bil izglasovan.

Mala tržnica na Dominkuševi–ekološki otok

Miran Gačnik Miran Gačnik  –  09. 11. 2020  –  Območje 2
213.jpg
213.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Skrb za okolje in ločevanje odpadkov, revitalizacija Male tržnice, bistveno izboljšanje kvalitete bivanja občank in občanov v soseski Male tržnice,  izboljšanje videza urejenosti, vključno z oživitvijo Male tržnice.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ponovna vzpostavitev ekološkega otoka na Mali tržnici za ločeno zbiranje odpadkov in namestitev zabojnikov za papir in kartonsko embalažo, steklo, plastenke in pločevinke ter zabojnike za ostale odpake in oblačila.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel skupaj s podjetjem Snaga d.o.o, ki je koncesionar na občinskem zemljišču. Ekološkim otok bi lahko bil umeščen  na mestu, kjer se nahaja poškodovano stopnišče za dostop na plato pred Malo tržnico ter poškodovana ter dotrajana škarpa, ki kazita okolico, na način, da se stopnišče in škarpa odstranita, del platoja se poglobi in zmanjša plato pred Malo tržnico za širino porebne konstrukcije, kjer bi bili nameščeni zabojniki. Zabojniki bi bili nameščeni vzdolž celotne linije. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mala tržnica na Dominkuševi ulici.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Nespametna odločitev podjetja Snaga d.o.o. povzroča prebivalcem soseske, ne samo, da so prebivalci prenehali z ločevanjem odpadkov, temveč se v zabojnikih sosednjih blokov  za komunalne odpadke, znjade vse več odpadkov,  ki sodijo med ločene odpadke, ki jih v zabojnike sosednjih blokov  odlagajo obiskovalci, tuidi starši, ki vozijo otroke v vrtec, saj so bili do nedavnega navajeni, da se pri Mali tržnici nahaja ekološki otoček  za ločeno zbiranje odpadkov. Z enakim problemom se spoprijemajo tudi trgovke, saj vse več odpadkov konča v njihovih zabojnikih.

Bistveno bi se izboljšala kvaliteta bivanja občank in občanov v tej soseski.  Mala tržnica bi bila bistveno bolj urejena, saj je celoten plato potreben temeljite obnove. Posebej pa lahko izpostavimo sedanje nevzdržne razmere po odstranitvi ekološkega otočka, saj so okoliški stanovanjski bloki postali tarča smeti, ki so se pred odstranitvijo odlagali v zabojnike za ločeno zbiranje dopadkov na platoju Male tržnice.  Obiskovalci in mimoidoči napolnijo zabojnike v enem ali dveh dneh, kasneje pa okrog zabojnikov ležijo odpadki, ki sicer sodijo v zabojnike za ločeno zbiraje odpadkov. Ne samo soseska, tudi Maribor bi pridobil na  videzu urejenosti.  


Vrednost projekta: 20000 €

Predlaga ocena 10.000 eur bo za ureditev škarpe prenizka.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov