Ta projekt ni bil izglasovan.

VEČJEZIČNA PLATFORMA (MY SMART LOCAL EXPERIENCE)

KatMoh KatMoh  –  09. 11. 2020  –  Območje 2
210.jpg
210.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Osnovna ideja je izdelava večjezične platforme, ki ponuja vse informacije o ponudnikih (restavracije in bari, dogodki, turistične znamenitosti in ogledi, predstavitev kulturnikov, društev, glasbenikov in skupin, ter doživetja) in o aktualnem dogajanju v Mariboru z bližnjo okolico. Trenutno namreč obstaja več različnih spletnih platform, zaradi česar so informacije razpršene in uporabnikom ne omogočajo hitrega pregleda.

Poleg tega so pozornosti večinoma deležni tisti ponudniki, ki razpolagajo z zadostnimi viri za spodbujanje prepoznavnosti, mnogi manjši pa ostanejo spregledani. Zato je cilj aplikacije zajeti predvsem manjše, lokalne ponudnike, ki imajo ogromno kvalitetne ponudbe, vendar zaradi nezadostnega oglaševanja ostanejo skriti. pomembno zajeti vse, tako manjše kot tudi večje ponudnike, in jim dati priložnost za predstavitev na brezplačni platformi, namenjeni domačim prebivalcem in tujim obiskovalcem, ki na ta način pridobijo vse potrebne informacije  na enem mestu. Hkrati pa imajo edinstveno priložnost izkusiti pristno lokalno ponudbo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Večjezična platforma bi pokrivala ponudbo restavracij in barov, dogodke, turistične znamenitosti in oglede, predstavitev kulturnikov, društev, glasbenikov in skupin, ter ostala doživetja.

Vse relevantne informacije bi bile kategorizirane in prikazane tudi na zemljevidu s funkcijo live view, da bi lahko uporabniki videli dogajanje v neposredni bližini, v realnem času.

Posebna funkcionalnost, ki jo je vredno izpostaviti, je iskalnik z glasovnim ukazom, ki bi omogočal interaktivnejše iskanje. 

Poleg tega bi platforma omogočala, da lokalni prebivalci oz. društva ponujajo različna doživetja (po vzoru Airbnb Experiences), s čimer bi tako domačini kot obiskovalci mesta imeli priložnost spoznati Maribor in njegovo kulturo v drugačni luči. Uporabniki bi tako imeli na dlani vse pomembne informacije, kontakte in bližnjice.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za izvedbo projekta bi bilo v prvem koraku potrebno zgraditi arhitekturo platforme na način, da zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo (UX) in jo nato izdelati (mobilna aplikacija in spletna stran). Platforma bi bila zasnovana na način, da lahko različni ponudniki sami dodajajo storitve, dogodke, (vodene) oglede in doživetja, hkrati pa bi se podatki samodejno posodabljali iz že obstoječih spletnih mest (kot so npr. www.visitmaribor.si, www.dogodki.kulturnik.si, www.napovednik.com, www.maribor24.si, Facebook dogodki, Eventim in drugi). Že v fazi razvijanja ideje smo ugotovili, da je ogromno ponudnikov zainteresiranih za sodelovanje, saj bi jim tovrstna vključitev prinesla večjo prepoznavnost. Financiranje z naslova participativnega proračuna bi bilo zadostno za kritje kompletnih stroškov, ki zajemajo izdelavo platforme.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal digitalno. Dokončana platforma bi bila predana MoM, ki bi lahko z njo razpolagala po lastni volji in odločala o njenem nadaljnjem razvoju (npr. oblikovanje t.i. city brandinga).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vpeljava platforme predstavlja temeljni korak pri vzpostavitvi t.i. pametnega mesta, ki bi doprinesel k prepoznavnosti tega, po čemer je Maribor drugačen od drugih mest. Prednosti platforme je mogoče definirati na treh ravneh:

  • Dvig prepoznavnosti vseh ponudnikov, saj bi bili opaženi tudi s strani tistih, ki tukajšnje ponudbe ne poznajo prav dobro;

  • Pomoč lokalnim ponudnikom pri oglaševanju;

  • Lokalnim prebivalcem oz. uporabnikom platforma ponuja boljšo informiranost o dogajanju, možnost, da mesto spoznajo v novi luči, in priložnost, da sooblikujejo njegovo zgodbo;

  • Tuje obiskovalce pa se na takšen način pritegne v še večjem obsegu in jim omogočili, da spoznajo tudi tiste ponudnike, za katere sicer najverjetneje ne bi slišali.


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov