Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Na tem območju ni nobena parcela v lasti MOM.

Ureditev peš poti na levem bregu Drave in postavitev klopi.

avdo avdo  –  09. 11. 2020  –  Območje 2
203.jpg
203.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Velikokrat se sprehajam ob Dravi.Od zapornic do Mariborske livarne.Srečal sem veliko starejših občanov, ki so bili potrebni vmesnega počitka.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da postavite klopi na peš poti,ter nekaj košev za smeti in pesije iztrebke. Starejši občani bi lahko počivali ob Dravi na soncu.Bilo bi manj odpatkov in pesijih iztrebkov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev klopi na peš poti, ter košev za smeti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na peš poti od zpornic do Mariborske livarne . Na levem bregu Drave (Melje)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Peš pot bi zaživela, več bo se sprehajalo občano.Smeti in pesiji iztrebki ne bi ležali na peš potiVrednost projekta: 3000 €