Ta projekt ni bil izglasovan.

Razširitev otroškega igrišča pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače

Branislav Rajić Bane Branislav Rajić Bane  –  09. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam povečanje otroškega igrišča v otroški park pri Vzpenjači in posodobitev le-tega, s poudarkom na vizualni komponenti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Oblikovanje vsebinsko bogatega igrišča, ki pri otrocih privzgoji pozitivno navado na prostor pod Pohorjem in po svoji kakovosti in vsebini izstopa iz povprečja ostalih otroških igrišč v mestnih naseljih.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Dodatna ureditev razširjenega zemljišča za otroško igrišče in postavitev domiselnih igral.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na platoju ob spodnji postaji Pohorske vzpenjače,

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se ponudba aktivnosti namenjenih najmlajšim Mariborčanom.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov