Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za to območje je že izdelana projektna naloga in v rednem planu je ureditev celotnega območja.


Parkirišče na Vrbanski cesti

ekostajerka1 ekostajerka1  –  09. 11. 2020  –  Območje 2
199.jpg
199.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Vrbanski cesti, v bližini Mercator marketa, je število parkirnih prostorov v velikem primanjkljaju, glede na to da se tam nahaja več stanovanjskih kompleksov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 Popravilo se bo cesto in naredilo novo parkirišče ob cesti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagam, da se pusti 1 m širine pločnika, nato se zraven naredi 1,50 m široko parkirišče za bočno parkiranje. Poleg parkirišča naj poteka kolesarska steza. Po potrebi se zmanjša širina voznih pasov na vozišču. Lahko se namesti parkomat. Potekala bi gradbena dela na cesti, narisale se bi nove talne označbe. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Parkirišče bi se nahajalo na Vrbanski cesti, med Vrbansko cesto 5 in Vrbansko cesto 23, na levi strani iz smeri centra proti Kamnici.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Stanovalci in njihovi obiskovalci bodo imeli na voljo več parkirnih prostorov, izboljšala se bo dinamika ceste.


Vrednost projekta: 5000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov