Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagateljica potrdi, da lokacija predloga ni v lasti Mestne občine Maribor. Predlog je neizvedljiv.


Igrišče in igrala Razvanje

Majci Majci  –  09. 11. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Razvanju na obrobju Maribora, nimamo urejenih povrsin za igro otrok in za rekreacijo. Večja možnost za rekreacijo. Potrebno je urediti površine, kjer bo možnost za vse občane, ki tukaj stanujejo da lahko se družijo na urejenem igrišču. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Igrala in ureditev športnega zunanjega igrišča, saj nimamo športne dvorane, še osnovna sola nima telovadnice. Preplastitev igrača, ureditev košev, golov in igral. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo preplastit igrišče, ki je v slabem stanju, postaviti nova igrala, kose in gole. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v Razvanju, na športnem igroscu. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Občani bi imeli prostor za rekreacijo, otroci bi se lahko skupaj družili na urejenem igrišču, kjer bi jim infrastruktura omogočala da se rekreirajo in skupaj igrajo. Možnost druzenja obcanov, otrok in rekreacije. 


Vrednost projekta: 2000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov