Ta projekt ni bil izglasovan.

Vzpostavitev oz. nadaljevanje PLOČNIKA na Belokranjski ulici

gh gh  –  09. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Varnost v prometu za pešce.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pred leti se je po priprošnji vzpostavil pločnik po celotni trasi Črnogorske, kar smo pozdravili na splošno, a Belokranjska predstavlja del glavne prometne osi za zaselek vpet med Nasipno in hitro cesto Tezno-Melje, a je pločnik izveden le delno  (samo v osrednjem delu Belokranjske ceste). Po vzpostavitvi celotne trase se bo varnost za pešce zelo povečala (preprečilo se bo parkiranje ob robu ceste, ...)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na mestih kjer trenutno še ni pločnika se izvedejo vgradnja robnikov in izvedba tampona ter finalnih slojev asfalta.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Po zahodni strani Belokranjske (kjer se nahaj že obstoječ del) in sicer od Nasipne do križišča s Finžgarjevo ter nato spet ponovno od križišča z Ahacljevo do Makedonske ulice. Opcijsko se lahko vzpostavi po vzhodni strani in se naveže na že obstoječ del pločnika tik pred križiščem Belokranjske z Nasipno ulico.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kot omenjeno, predvsem varnost za pešce.


Vrednost projekta: 20000 €

znesek usklajen z g. Rebernikom


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov