Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Brez podane vrednosti. Predlagatelj prosi za izvedbo ankete v okviru rednih nalog.

Podaljšanje avtobusne linije 17 na Vinarje, Rošpoh – del

Izidor Šeneker Izidor Šeneker  –  09. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Avtobusna linija 17 ima zadnjo postajo v Ribniškem Selo. Ko se je ta avtobusna linija ustanovila smo krajani Vinarja in Rošpoha - dela oddali podpise za ustanovitev te avtobusne linije. Ampak se nas ni uslišalo in je zadnja postaka v Ribniškem Selu. Vsi krajani Vinarja, Rošpoh - del opravljajo vse opravke (obisk lekarn, trgovin, šol, služb, itd.) v mestu Maribor in Kamnici z svojimi osebnimi vozili, ter taksisti. Kar povzroča večjo onesnaženost okolja itd.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam nasljednje, da se naredi s strani Marproma anketa za podaljšanje avtobusne linije na Vinarje in Rošpoh - del. Anketa bo izrazila potrebo, če se avtobusna linija podaljša na Vinarje in Rošpoh - del.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvesti anketo, na podlagi ankete podaljšanje avtobusne linije 17. Prilagodit vozni red, vsekakor bolj pogosto vožnjo avtobusa v jutranjih in popoldanskih urah. Definirati nove avtobusne postaje itd.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S tem bomo izboljšali varnost kolesarjev, peščev. Prispevali k boljši varnosti. Vse kakor zmanjšali promet in prispevali k zmanjšanju izpušnih plinov.