Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Sanacija bo izvedena v okviru rednega vzdrževanja javnih prometnih površin iz strani UKPP, zato je predlog določen kot neizvedljiv.


popravilo cestišča ČRNOGORSKA / BELOKRANJSKA

gh gh  –  09. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prijetnejša in bolj varna vožnja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ob rekonstrukciji vodovoda na Črnogorski ulici in ob izvedbi semaforizacije na križišču Nasipna-Belokranjska je cestišče poškodovano. V prvem primeru so bili linijski izkopi (prečno na cestišče) že ob izvedbi slabo sanirani, po letih uporabe pa se je nov asfalt še bolj pogreznil in so mestoma konkretni posedki. Kar se pa območja Belokranjske tiče, pa je bil začetek Belokranjske že tako slab in poškodovan, ob delih ve ltu 2020, pa dodoatno poškodovan in na prehodu novega asfalta v obstoječ del sploh neposaniran. Ko se pripelješ s kolesom iz strani Titove ceste po Nasipni z malo večjo hitrostjo te resno zaskrbi, če boš zvozil brez padca ali poškodbe koloteka.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Obstoječe odseke se odstrani in kvalitetno na novo preplasti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na severovzhodnem delu Belokranjske ulice (do križišča z Ulico heroja Vojka) ter na sredini Črnogorske ulice (od križišča z Ulico heroja Vojka in do križišča s Finžgarjevo  oz. Srbsko ulico) - gre za najbolj prizadet del.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Tišja in prijetnejša vožnja za motorna vozila, varnejša vožnja s kolesi.


Vrednost projekta: 5000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov