Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Predlog se oceni kot neizvedljiv. Za opravljanje dejavnosti bi bil potreben razpis na katerega se lahko prijavi vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje. Predlagana lokacija za izvedbo dejavnosti ni v lasti Mestne občine Maribor, kar pomeni, da iz naslova proračuna niso dovoljena finančna vlaganja.

Informacijska točka ZFMB

Martina Medved - Zavod Franko MB Martina Medved - Zavod Franko MB  –  09. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 

Zavod Franko Maribor (ZFMB) deluje na področju duševnega zdravja v skupnosti. S tem namenom izvaja socialnovarstvene programe, ki so namenjeni osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in ki potrebujejo strokovno pomoč ter podporo pri samostojnem življenju v lokalni skupnosti. 

V zadnjem času na terenu opažamo, da so se socialne in duševne stiske povečale, še posebej ob pojavu COVID-19. Ljudje se večinoma svojih stisk sramujejo in težje prosijo za pomoč oz. ne vedo, kam se obrniti po pomoč in informacije. S tem namenom bi vzpostavili točko, kamor se lahko ranljivi posamezniki obrnejo po pomoč v stiski.

Projekt naslavlja posameznike, ki so se ob pojavu COVID-19 znašli v še večji socialni/duševni stiski in potrebujejo pomoč pri reševanju vsakdanjih, osebnih in življenjskih težav (pogovor in občutek razumevanja, druženje, pomoč pri vključitvi aktivnosti v skupnosti, pomoč/spremstvo pri vzpostavitvi kontakta z ustrezno institucijo v skupnosti).

Glede na stanje na terenu ugotavljamo, da se veliko teh stisk da preprečiti, če se jih lotimo dovolj hitro in ažurno. Opažamo, da je mreža takšnih točk v MOM pomanjkljiva oz. premalo dostopna, ljudje pa v praksi ne vedo, na koga se obrniti. Zato želimo vzpostaviti informacijsko točko, ki deluje kot vmesna točka, ki prestreže iskalce pomoči, ki jih napoti na ustrezne ustanove.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Informacijska točka bo na voljo ranljivim posameznikom, živečim v MOM z najrazličenjšimi stiskami (brezposelni, socialno prikrajšani, osebe s težavami v duševnem zdravju, starejši ipd.).

Spremenilo se bo to, da bo ljudem, ki trkajo na naša vrata, končno namenjen ustrezen sprejem in čas za iskanje rešitev posameznika. Marsikdo v trenutnem skupnostnem prostoru ZFM že izkazuje potrebo po vzpostavitvi stika, po topli besedi in nasvetu. 

 Bistvo je, da bomo posameznikovo situacijo reševali individualno, v zaupnem prostoru in anonimno, pri čemer bomo upoštevali posameznikove potrebe in se pri tem povezovali s pomembnimi deležniki v lokalnem okolju. 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

V okviru ZFM na Dvorakovi ulici (Mestna četrt Tabor) za naše uporabnike že deluje skupnostni prostor, namenjen individualnemu ali skupinskemu druženju. V okviru projekta bi ta prostor nadgradili ter ga prilagodili za potrebe informacijske točke, dostopne vsem občanom. Za vzpostavitev točke je potreben kader (1 oseba) in dokončna ureditev prostora ter  izdaja brošure.

Istočasno s fizičnim prostorom bi vzpostavili tudi virtualni skupnostni prostor z enako dostopnimi vsebinami, ki bi dopolnjeval oz. nadomeščal fizičnega v okoliščinah, ko le-ta ne more delovati (npr. karantena), ljudje pa imajo še vseeno svoje potrebe in stiske, npr.: z informiranjem na daljavo, krajšanjem prostega časa z udeležbo v virtualnem prostoru z zanimivimi in koristnimi vsebinami. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Projekt bi izvajali na lokaciji Dvorakova 4, 2000 MB (Mestna četrt Tabor), v prostorih Zavod Franko Maribor, Zavod za razvijanje, načrtovanje in izvajanje dela v skupnosti. Tukaj nas v skupnostnem prostoru že obiskujejo obiskovalci, zato bi ta prostor nadgradili v informacijsko točko, dostopno v času uradnih ur (le-te bomo določili naknadno, možen bo tudi obisk na pobudo posameznika izven tega časa).

Prostor se nahaja na frekventni lokaciji, v bližini UKC MB in javne kuhinje ter je dobro dostopen vsem zainteresiranim , še posebej pa ranljivim skupinam.

Sočasno imamo razvit še virtualni skupnostni prostor v Facebook skupini, dostopen vsem zainteresiranim, ki je aktualen še posebej v trenutnem času, ko smo priča zaprtju javnega življenja. V to skupino se bo lahko vključil tudi vsak zainteresirani iskalec pomoči z željo po druženju in spoznavanju novih ljudi. Možno bo tudi informiranje oz. svetovanje na daljavo (preko telefonskega ali video klica).

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Pričakujemo, da bo informacijska točka prestregla ranljive posameznike, ki sicer ne bi posegli po pomoči ali je ne bi prejeli pravočasno. Pričakujemo tudi več vključevanja v lokalno skupnost in družbo, hkrati pa ustrezno naslavljanje osebnih stisk preko podajanja pomoči. Projekt predstavlja trajnostno rešitev za socializacijo in informiranje ranljivih posameznikov v času epidemije COVID-19, kakor tudi kasneje.

Namen takojšnje pomoči na individualni ravni posameznika je ''dajanje glasu najranljivejšim in izključenim'', preprečevanje poslabšanja duševnega zdravja, krepitev in iskanje lastnih močnih točk. 

Širše, na ravni MOM, je namen projekta v lokalnem okolju izboljšati informiranost o različnih vrstah pomoči, izboljšati dostopnost in dosegljivost pomoči v skupnosti, občane ozavestiti o pomembnosti skrbi za lastno duševno zdravje,  spodbujati destigmatizacijo duševnega zdravja in predsodke, vezane na duševno zdravje, preprečevanje še večje socialne izključenosti oz. zdrsa v revščino. 

Z vzpostavitvijo točke bomo izdali tudi brošuro o tem, kako se spopadati s socialnimi in čustvenimi stiskami ob akutnih življenjskih situacijah oz. krizah ter kako blažiti posledice epidemije COVID-19.Vrednost projekta: 15000 €