Ta projekt ni bil izglasovan.

ULIČNA RAZSVETLJAVA Črnogorska-Makedonska-Belokranjska

gh gh  –  09. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Problem svetlobnega onesnaženja, varnost v prometu

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izvedbe novih drogov ne pričakujemo, bi pa predlagali zamenjavo svetilk za ustreznejše, varčnejše, ...

Trenutne svetilke samo bleščijo, v temi predstavlja to problem, ker te dejansko zaslepijo ob vožnji (sploh po Črnogorski, ki se rahlo vzpenja in vidiš najprej svetilko, ki te zaslepi in šele potem cestišče). Neke dejanske osvetljenosti vozišča in pločnika pa ni. Kot kolesar ali pešec ne vidiš površine po kateri hodiš.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Samo predelava oz. vzpostavitev nosilca na obstoječem drogu in finomontaža nove svetilke.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Glavna napajalna pot za naš zaselek vpet med Nasipno ulico, ulico Borcev za severno mejo (podaljšek Kosovelove ulice) ter hitro cesto Tezno-Melje predstavlja ravno pot Črnogorska - Makedonska in Belokranjska ulica (tudi trasa mestnega javnega prevoza).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pričakuje se ukinitev bleščanja, boljša, varčnejša in efektivna osvetlitev, varnost v prometu, vizuelna podoba (obstoječe svetilke so iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja), ...


Vrednost projekta: 19000 €

preverjeno na Nigradu: g. Kačič


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov