Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za izvedbo je potrebno soglasje obeh zavodov (ZRSVN in ZVKDS). Za oba je predlog neizvedljiv.


Igrišče za otroke - Mestni park (uporabno tudi v zimskem času)

Martin Kandrič Martin Kandrič  –  09. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Mariboru primanjkuje igralnih površin za mlajšo populacijo. Prav tako je edino igrišče za otroke v udarnih urah preobremenjeno in ne nudi igral namenjenih starejšim otrokom.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev novega igrišča v Mestnem parku, ki bi bilo primerno za več starostnih skupin in bi bilo uporabno tudi v zimskem času. S primerno arhitekturno rešitvijo bi se igrišče v času zime zaprlo (" zimski vrt") in nudilo možnost gibanja otrok tudi ob deževnem in bolj mrzlem vremenu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

arhitekturna rešitev, poiskati primerno lokacijo znotraj Mestnega parka

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mestni park

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

izboljšanje kakovosti življenja v širšem centru mesta, izboljšanje gibalnih lasnosti otrok, preživljanje prostega časa v naravi, možnost uporabe s strani vrtev tudi v zimskem času.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov