Ta projekt ni bil izglasovan.

Pasji park ob transformatorju v Košaškem dolu

darja.h darja.h  –  09. 11. 2020  –  Območje 2
182.jpg
182.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog obravnava tematiko javnih zelenih površin na območju obravnave 2. V soseski Košaškega dola ni veliko urejenega javnega prostora, tako bi bila izbrana lokacija primerna za umeščanje kakršnihkoli javnih vsebin. Ker se vzdolž prometne ceste iz Košaškega dola v smeri proti centru mesta in nazaj vsakodnevno sprehaja veliko psov s svojimi lastniki, bi bilo na lokaciji primerno po vzoru drugih večjih mest urediti pasji park. Število lastnikov psov je v soseski s stanovanjskimi hišami veliko, zaradi odsotnosti zelenih površin pa je pse mogoče sprehajati le po pločniku ob prometni cesti. Problem se ne našaša samo na ta del mesta, oziroma območje obravnave 2, ampak je prisoten povsod, kjer v gosto pozidanem okolju manjka javnih parkovnih površin in sprehajalnih poti. V celotni občini trenutno ni nobenega ograjenega parka za spuščanje psov iz povodca ter njihovo socializacijo, potrebe in želja pa kar nekaj. Socializacija psov brez povodcev znotraj primerno urejenega prostora je zelo sproščujoča in nasploh zelo dobrodošla oblika druženja, tako psov kot njihovih lastnikov in drugih obiskovalcev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na navedeni lokaciji pri transformatorju v velikosti približno 1000 kvadratnih metrov, predlagamo umestitev pasjega parka, po zgledu podobnih ureditev kot na primer več pasjih parkov primerljivih kvadratur v Ljubljani (primeri: Pasji parki v Ljubljani). Senco v vročih poletnih mesecih na izbrani lokaciji že zagotavlja nekaj obstoječih dreves, ki bi jih bilo vredno ohraniti. 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na lokaciji bi bilo v prvi fazi potrebno urediti ustrezno površino, to je pokositi travo, utrditi zemljino in zamljišče zagraditi s primerno kovinsko ograjo.  Za pasji park je v ogradi potrebno urediti vhode z dvojinimi vrati, ki zagotavljajo varen prehod in spuščanje psa iz povodca. Vhodi morajo biti dovolj široki, da je prehod omogočen tudi invalidom na vozičkih in otroškim vozičkom. Ograjo bi izpeljali ti ob pločniku na zahodni strani in ob že obstoječi stezici z grmovjem na vzhodni strani. Dodatno je potrebno pri ureditvi namestiti koš za smeti in koš za pospravljanje pasjih iztrebkov. Zaželjene so tudi klopi za druženje obiskovalcev in pitnik za pse. Za vzdrževanje parka je potrebna redna košnja trave in praznjenje košev. 

Na predlagani lokaciji je dovolj prostora za sočasno umestitev manjšega pasjega parka in tudi otroških igral, saj teh v veliki stanovanjski soseski z obilico mladih družin resnično primanjkuje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na ovinku ceste, ki od avtobusnega postajališča Transformator zavije desno proti Košaškemu dolu, se med transformatorjem in vodno postajo nahaja približno 1000m2 veliko neizkoriščeno zemljišče, ki je v občinski lasti. Lokacija se nahaja nepostredno ob avtobusnem postajališču, tako je primerna tudi iz vidika dostopnosti z javnim prometom za obiskovalce iz drugih delov mesta. Podpiramo seveda tudi ostale pobude za pasje parke na drugih primernih lokacijah v mestu.  

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Tudi v obrobnih mestnih soseskah je smiselno zagotoviti in urejati kvaliteten javni prostor, da se lahko občani varno in prijetno zadržujejo in zbližujejo v njem. Praznim neizkoriščenim lokacijam v občinski lasti ni težko vdahniti življenja. Že majhen poseg lahko zelo pozitivno pripomore k povezovanju in krepljenju skupnosti. Pasji parki so samo ena od možnosti hitre revitalizacije zapuščenih zemljišč, saj se tako ustvari zanimiva točka medgeneracijskega druženja neznancev.


Vrednost projekta: 20000 €

Predlog je izvedljiv, upoštevati je potrebno, da bo predhodno potrebno izdelati projektno dokumentacijo


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov