Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Zaradi lastništva zemljišča, kjer je lokacija zadevnega predlaganega projekta, (zemljišče ni v lasti MOM) predloga glede na postavljene kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.

Ureditev igrišča

Mitja Mernik Mitja Mernik  –  17. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam, da se uredi otroško igrišče, kjer je zdaj položena zgolj umetna trava in razpadajoč peskovnik, v katerem ni peska. Tako imenovano igrišče, v trenutnem stanju, predstavlja nevarnost za otroke, saj so na njem težki premakljivi goli, ki bi morali biti fiksirani, polomljene klopce in stara betonska miza za namizni tenis, katere plošča ni fiksirana in se lahko prevrže na otroka. Okrog igrišča je tudi stara, zrjavela ograja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo kompletno ureditev samega igrišča. Menjavo podlage (umetne trave z gumaflorjem), na keteri se bodo lahko odvijali različni športi. Odstranitev propadajočega peskovnika in postavitev igral za manjše in večje otroke. 

Zamenjati bi bilo potrebno tudi dotrajane klopi, ter odstraniti mizo za namizni tenis in staro ograjo nadomestiti z novo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel s sredstvi participativnega proračuna (nakup igral, predpriprava površine in ureditev okolice).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Blokovsko naselje na Regentovi ulici, ki je označeno na zemljevidu.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteta preživljanja prostega časa otrok in razvijanje motoričnih sposobnosti.Vrednost projekta: 20 €