Ta projekt ni bil izglasovan.

Izgradnja večnamenskega športnega igrišča za potrebe MČ Studenci ob Erjavčevi

Janez Š. Janez Š.  –  08. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Studencih je velika potreba po športnih igriščih. Razen za šolske potrebe, ni drugih javno dostopnih športnih igrišč. Torej predlagam postopno izgradnjo večnamenskega športnega igrišča ob domu MČ Studenci na Erjavčevi ulici 52. V domu se zbirajo člani društev ob svoji dejavnosti, tu pa bi imeli še možnost dodatne rekreacije. Krajani, pa bi se lahko rekreirali v svojem prostem času. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postopno izgradnjo večnamenskega športnega igrišča, ki bi omogočalo številnim krajanov, da bi v prostem času lahko izboljšali svoje zdravje. Morda bi se iz tega projekta lahko ustanovilo še kakšno športno društvo. Šolska mladina, pa bi lahko tudi v popoldanskem času sproščala svojo energijo na zdrav in kulturen način.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izdelati projekt , izgradnja primernega večnamesnkega športnega igrišča, nakup športnih rekvizitov kot so odbojkarska mreža, nogometni goli, košarkarski koš. MČ ima približno 8000 krajanov v neposredni bližini pa raste veliko novo naselje, kjer bo živelo pretežno večina mladih družin z naraščaji, ki potrebujejo brezplačni športni objekte.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Sam projekt predlagam, da se izpelje na vzhodni strani doma gledano iz Erjavčeve ulice na zelenici, ki je trenutno neizkoriščena.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kot že zapisano rekreativcem, bi omogočili, da bi se rekreirali, krajanom  v neposredni bližini, pa izpolnili njihovo zahtevo po rekreacijskem manjku na Studencih


Vrednost projekta: 19500 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov