Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Piramida je v lasti Sklada kmetijskih zemljšč in gozdov. Ureditev in usklajevanje z državo je že v rednem programu Urada za gospodarstvo. Predlagana cena je prenizka za tovrstno ureditev in ker območje Piramide ni v občinski lasti se izloči iz glasovanja.


PIRAMIDA – PONOS MESTA MARIBOR

MojcaL MojcaL  –  08. 11. 2020  –  Območje 2
156.jpg
156.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Turistično informativno gradivo vabi obiskovalce, da obiščejo hrib nad mestom, ponuja jim čudovit razgled na mesto Maribor. Grič, okoli katerega je nastalo mesto Maribor, danes res ponuja samo razgled na mesto, pogled na sam grič pa je žalosten. Če okolico Maribora krasijo prečudoviti vinogradi, nam mestni vinograd nikakor ni v ponos. Prav bi bilo, da bi mesto, z najstarejšo vinsko trto na svetu, obdajali številni posamezni vinogradi, grič Piramida, pa bi s svojim prečudovitim razgledom in sprehajalno potjo med pravljično urejenim vinogradom povezal zgodbo mesta v celoto. Prebivalcem mesta bi Piramida z ureditvijo okolice ponujala rekreativne sprehajalne poti, turistom pa zanimivo in privlačnejšo razgledno točko.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ideja predloga je ureditev celotnega griča. Ureditev sprehajalne poti in kapelice na vrhu, ki je porisana z grafiti in ne izkazuje spomina na preteklost, razsvetljave, ki bi omogočala sprehod tudi v večernih urah, predvsem pa ureditev vinogradov in s tem grmovja, ki se divje razrašča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Razpisana sredstva zagotovo ne zadostujejo za izvedbo celotnega projekta. Sredstva iz naslova participativnega proračuna bi bila namenjena pripravi projekta, načrtovanju vinograda, ureditvi sprehajalne poti in upravljanju projekta. Sam hrib bi se razdelil na posamezne sektorje, ki bi jih prevzeli »botri«, ki bi postali ponosni »solastniki« mestnega hriba in lastnega vinograda. Sredstva za obdelavo vinogradov bi se pridobila s strani »botrov«, ti pa bi lahko svoj pridelek namenili za lastne promocijske namene. Gospodar vinograda bi bila samo ena oseba, ki bi zanj skrbela in ga negovala.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na celotnem območju Piramide.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izjemna lokacija mesta bi se iz priljubljene sprehajalne točke domačinov spremenila v pomembno turistično točko, ki bi jo z veseljem priporočili obiskovalcem mesta Maribor, hkrati bi poskrbeli za kulturno dediščino mesta – njegovega nastanka, tradicijo našega okoliša, najstarejše trte na svetu. Seveda se lahko ta zgodba dopolni z ogledom ene največjih in najstarejših vinskih kleti v Evropi, zaključi pa z odlično kulinariko v kaki od mariborskih gostiln.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov