Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za območje velja podrobni prostorski načrt in je možna ureditev samo skladno s tem načrtom, ki predvideva blokovno gradnjo z zelenimi površinami. Zemljišče NI v lasti MOM, zato se predlog izloči iz glasovanja.


Ureditev parkovne površine med Nasipno in Pobreško ulico

Andreja Seršen Dobaj Andreja Seršen Dobaj  –  08. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaraščena, zanemarjena ogromna površina med železniško progo pri Europarku, Dravo in Nasipno ulico trenutno kazi podobo mesta in služi le odlaganju (verjetno tudi nevarnih) odpadkov na črno. Če se jo samo pokosi in očisti, pa bi lahko predstavljala krasno parkovno površino z razgledom na vso mesto. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Očiščenje območja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Požaganje nepotrebnega drevja, odstranitev odpadkov, košnja trave

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Območje med železniško progo, Pobreško in Nasipno ulico. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Odstranitev črne packe mesta, pridobitev nove rekreativne površine. Če bo urejeno, si ljudje ne bodo več upali voziti odpadke tja. 


Vrednost projekta: 1000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov