Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Potrebno bi bilo natančneje določiti predlog s strokovno podlago, kjer bi se definirala lokacija, lastništvo posameznih parcel in ureditev poti. Predlog je preobsežen za omejena sredstva participatornega proračuna, zato se izloči iz glasovanja.


Ureditev sprehajalne poti okoli mesta

Andreja Seršen Dobaj Andreja Seršen Dobaj  –  08. 11. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Po vzoru Poti ob žici v Ljubljani bi se lahko po obrobju Maribora uredilo sklenjeno sprehajalno pot. Veliko poti je že vzpostavljenih, treba bi jih bilo le povezati v krog in ustrezno označiti. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nadgradnja ponudbe rekreacije v mestu, povezovanje mesta in okolice. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev tabel, ureditev manjkajočih delov poti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Povsod na obrobju mesta. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?


Vrednost projekta: 50003 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov