Ta projekt ni bil izglasovan.

Hitrostne ovire na Črnogorski

Andreja Seršen Dobaj Andreja Seršen Dobaj  –  08. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Izboljšanje varnosti v tej soseski, kjer je sicer omejitev hitrosti 30 km/h, a tega nihče na tem delu ne upošteva. To je tudi šolska pot, ki jo uporabljajo številni otroci na poti v šolo, zato je nujno, da se ustavi prehitre voznike. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev talne hitrostne ovire na križišču z Ulico heroja Vojka, kjer se cesta spusti po hribu (med avtobusnimi postajališči Ob gozdu in Črnogorska) . Križišče je kljub nedavni postavitvi ogledal zelo slabo pregledno (zaradi naklona vozišča), kar dokazujejo tudi prometne nesreče na tem mestu. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izgradnja talnih hitrostnih ovir pred vhodom v stanovanjski blok na Ul heroja Vojka 2. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mč Pobrežje 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšana prometna varnost, varnost otrok na poti v šolo, varnejši izstop iz bloka. 


Vrednost projekta: 12000 €

Predlagana cena 5000€ je prenizka, zato se poveča na 12000 €.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov