Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
V proračunu 2021 je že planirana semaforizacija križišča, zato je predlog izločen iz glasovanja.

Krožišče na Nasipni ulici pri Snagi

Ales Ales  –  08. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Križišče Nasipne ulice in Ulice Borcev za severno mejo je nepregledno, predvsem pri vključevanju iz Ulice Borcev za severno mejo na Nasipno. Na tem delu Nasipne vozniki tudi povečini vozijo prehitro, kar je nedolgo nazaj botrovalo tudi smrtni nezgodi mlade noseče mamice. Parv tako se obseg prometa na teh dveh ulicah konstantno povečuje, prometna ureditev pa je že vsaj  20 let enaka in preživeta.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev montažnega krožišča. S tem bi z minimalnim stroškom rešili več težav hkrati; enostavnejše in bolj varno vključevanje vozil, manjše kolone v času konic, zniževanje hitrosti vozil, večja varnost pešcev in kolesarjev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nabava in postavitev montažnega krožišča, zarisati talne oznake.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Križišče Nasipne ulice z Ulico Borcev za severno mejo - pri Snagi.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Velika prometna varnost, večja prepustnost vozil, krajši čakalni časi, manjše emisije hrupa in plinov, manjše posledice prometnih nesreč, nižanje hitrosti vozil po Nasipni oz. umirjanje prometa.Vrednost projekta: 0 €