Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev klopi v senci dreves

Katarina Ogrinc Katarina Ogrinc  –  08. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

MČ Koroška vrata je prepletena s cestami (npr. Gosposvetska) in ulicami (npr. Smetanova, Kosarjeva, Kajuhova), ki mestoma nudijo možnost prijetnega urbanega sprehoda pod drevesi. Vendar večina teh poti izključuje priložnosti za postanek, počitek, saj so klopi nenavadno redko postavljene ali pa jih, najpogosteje, sploh ni. To zagotovo predstavlja manjko za vse starejše ljudi, invalide, ki težko premagujejo že nekaj metrske razdalje. Prav nič manj ne pogrešajo klopi nosečnice, družine z vozički in majhnimi otroki. In najbrž vsi ostali mimohodeči in hiteči, ki si zaželijo posedeti ali pokramljati na poti v šolo, službo, po opravkih ... Manjko tovrstnih površin favorizira avtomobile, zapiranje ljudi na lastna dvorišča in stopnišča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam porazdeljeno postavitev klopi na zelenih površinah in/ali pod drevesi na Gosposvetski cesti, Smetanovi ulici, Kosarjevi ulici, Kajuhovi ulici, Turnerjevi ulici in še na kakšni drugi, kjer se izrazi želja za to. Predlagam postavitev 10 lesenih klopi in 5 košev za smeti (celokupno za omenjene površine) in še dodatno vsaj 10 klopi za mesta, kjer bi se naknadno izrazila želja prebivalcev.

V kolikor je to mogoče, predlagam namestitev recikliranih starih klopi. Namreč v preteklosti so bile mnoge nedotrajane klopi zamenjane z novimi. V kolikor še obstajajo in so potrebne zgolj manjših popravil, predlagam, da se poslužite le-teh. S tem prihranimo denar in damo možnost realizaciji še kakšnega drugega projekta. V kolikor pa to ni mogoče, predlagam nakup novih.

Tovrsten vložek v mestno četrt pomeni večjo vključenost starejših in težje mobilnih v širše okolje, možnost klepetavega druženja s sosedi, veča pomembnost pešca, kot ne nepomembnega udeleženca v prometu, in izpodriva prenasičenost stranskih cest in zelenih površin z avtomobili. Posledično se rešuje tudi okoljski problem soseske.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ker so pripadajoče zelenice ob omenjenih cestah in ulicah v lasti MOM, ne vidim težav v postavitvi klopi in košev za smeti. Menim, da je izpeljava projekta nezahtevna, a pomembna za kvalitetno bivanje v mestu. V kolikor vsaj delno uporabimo stare klopi, jih je potrebno ustrezno prenoviti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Osebno predlagam postavitev klopi in košev za smeti ob Gosposvetski; Smetanovi, Kajuhovi, Turnerjevi in Kosarjevi. Plus kasnejša določitev dodatnih lokacij na pobudo prebivalcev.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Soseska bi s tem postala prijaznejša za bivanje za vse starostne skupine, izboljšali bi se medsosedski odnosi, daljnoročno vidim tudi pozitivne posledice na okolje.


Vrednost projekta: 15000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov