Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Participativni proračun MOM mora upoštevati kriterij oz. merilo uresničevanja javnega interesa na območju MOM. Ureditev funkcionalnih zemljišč, igrišč pri osnovnih šolah sodi v redni program investicijskega vzdrževanja na področju OŠ, vendar to niso javne površine odprtega tipa. Pri zadevnem predlogu pa gre za predlagano ureditev javnega igrišča na parcelah, ki so del funkcionalnega zemljišča OŠ Prežihovega Voranca in v upravljanju te OŠ. Zato predloga komisija ne more uvrstiti na glasovanje občanov.

Inovativno otroško igrišče

Snežana Jurišić Snežana Jurišić  –  14. 10. 2020  –  Območje 2
13.jpg
13.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Levi breg Maribora ima samo eno večje javno igrišče za 3151 otrok iz območja 2. Večje igrišče je zgolj v mestnem parku (MČ Center). Poleg tega sta še dva igrišča z dosti bolj skromno ponudbo in sicer na Slovenski ulici (MČ Center) in ob Kopitarjevi ulici (MČ Ivan Cankar). Nobeno izmed igrišč se ne nahaja v MČ Koroška vrata, ki so tudi del območja 2. 

V območju 2 je med letoma 1999 in 2017 zaznan upad števila prebivalcev za več kot 5000 ljudi. Na sploh se je mesto Maribor v zadnjih 20 letih močno postaralo, zato je v javnem interesu MOM, da ustvari bolj prijazno okolje mladim družinam tudi na območju MČ Koroška vrata. 

Širši center mesta privablja tudi otroke iz drugih delov, še zlasti v poletnem obdobju (npr. tekom udeležbe v aktivnostih, ki jih organizira Zveza prijateljev mladine MB ter DUM). Zaradi omenjene težave, se je porodila ideja po predlogu, da bi omogočili moderno in predvsem inovativno stičišče, ki bo otrokom in mladostnikom nudilo varno igro, učenje in druženje na prostem. Hkrati pa bi bilo blizu in priročno otrokom naših mestnih četrti. 

Svet staršev OŠ Prežihovega Voranca je podprl zamisel za ureditev javnega igrišča, namenjenega otrokom starim do vključno 15. let, kot projekt v okviru participativnega proračuna, s čimer je potrjena zainteresiranost in vključenost občanov. Tako projekt Inovativno otroško igrišče hkrati spodbuja tudi aktivno participacijo občanov. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V okviru projekta Inovativno otroško igrišče želimo opremiti dvorišče OŠ Prežihovega Voranca z igrali, didaktičnimi pripomočki in učilnico na prostem. Hkrati pa želimo zagotoviti, da bo to igrišče na voljo tudi drugim uporabnikom in ne zgolj učencem te OŠ.

Bistvo predloga je, da se prepoznajo potrebe najmlajših in mladostnikov ter da se nameni pozornost njihovem zdravem psiho-fizičnemu razvoju. Odrasli smo tisti, ki moramo imeti čut za eno izmed najbolj ranljivih skupin našega mesta, ki ne morejo sami zagovarjati svoje pravice in potrebe. 

Preko projekta se bo zgodila sprememba, ki bo uporabna sedanjim in prihodnjim generacijam. Otroci bodo tako več časa namenili igri na prostem, omogočilo se bo prvo ograjeno, varno, nadzorovano ter inovativno igrišče in s širšo ponudbo bodo otroci prvič pridobili še možnost izbire za igro. Urbani levi breg Drave bo dobil sodobno urejeno igrišče in učilnico na prostem. Oboje bo prijazno igri in druženju otrok ter njihovih staršev. Različna, predvsem inovativna vlaganja bodo zagotovila še prijetnejše bivanje v tem delu mesta in na dolgi rok znižanje negativnega trenda upada št. prebivalcev. Igrišče bo ogledalo in promotor zdravega razvoja mladine, saj je OŠ Prežihovega Voranca na nacionalni ravni ena izmed 9 slovenskih šol, ki so del evropske mreže Zdravih šol, prav tako je ena izmed treh slovenskih šol, ki je v šolskem letu 2006/2007 pridobila Unicefov naziv Varna šola

Predlog projekta zaobjema:

1. Ureditev sodobnega motoričnega poligona za otroke starosti 10-15 let, na parceli št. 1389

2. Ureditev dostopnosti na parceli št. 1393/1: 2-3 stopnice pred ograjenim področjem (ali klančina) ter sprememba namena enega dela obstoječe ograje, ki bo med dvema stebroma spremenjeno v vhodna vrata s kljuko in ključavnico.

3. Higijena/varnost: namestitev info table in enega stebra, kjer bo stojalo za posodo za dezinfekcijo rok, namestitev 2 koša za smeti. 

Našteto bi se postavilo na dvorišču na JZ strani stavbe OŠ Prežihovega Voranca, ki je že sedaj ograjeno in nadzorovano. Poligon naj bi omogočal urjenje ravnotežja, plezalne sposobnosti. Vsebinsko bogata ponudba urejenega igrišča bi tako bila na voljo tako učencem OŠ Prežihovega Voranca, kot tudi vsem drugim otrokom in mladostnikom. Dostopnost bo zagotovljena med tednom tudi do 19 ure, nato bi se igrišče zaradi varnosti zaklepalo. 

Kot dodano vrednost bo šola zagotovila lasta sredstva v višini 10.000 evrov za ureditev sodobnega senzoričnega igrala za otroke mlajše od 10 let ter za ureditev učilnice na prostem - dodatno in sicer višjo okroglo mizo s klopcami (ena že obstaja in je v uporabi). 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagam, da občina izpelje projekt v ocenjeni vrednosti 16.820 EUR (DDV je že vključen v ceno) v sodelovanju z enim izmed certificiranih ponudnikov za izdelavo motoričnih igral.

Za ustrezen dostop je potrebno en del ograje med dvema stebroma preoblikovati v vrata, namestiti kljuko in ključavnico, ter pred vrati postaviti stopnice oz. klančino za vstop na igrišče. Namestitev stebrička višine do 80 cm, kot držalo za dezinfekcijskega razpršilca za roke. Nakup in postavitev dveh košev za smeti. Ureditev varnostne podlage (kamenčki, lesni sekanci...) če bi najvišja točka poligona presegala kritično višino padca, ki znaša 1m višine ali več, sicer so na tem področju gozdna tla, delno s travnato površino. 

Če ni zadržkov je smiselno, da je vse našteto izdelano iz trajnostnih in naravnih/ekoloških materialov, npr. iz lesa. Smiselno je z vodstvom šole uskladiti želje in možnosti skladanja celotne ponudbe glede na želje, možnosti in potrebe, v vsakem primeru, da se najde skupen jezik za namestitev trpežnih igral in poligona za dolgoročno uporabo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na dvorišču na JZ delu stavbe OŠ Prežihovega Voranca, Gosposvetska cesta 10, Maribor (parceli št. 1389 in 1393/1 v katastrski občini 658 Koroška vrata). 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

- Vsi otroci levega brega Drave bodo pridobili prvo inovativno igrišče in učilnico na prostem, dostopno v dopoldanskem ter popoldanskem času, prav tako med počitnicami v nekoliko skrajšanem časovnem obdobju. 

- Prvo ograjeno, varno in nadzorovano stičišče za mlajše in starejše otroke, ki bo nudilo motorični razvoj otrok. 

- Dvig pestrosti ponudbe za otroke.

- Novo medgeneracijsko stičišče za druženje.

- OŠ sodeluje tudi z okoliškimi vrtci in bi tako v učilnici na prostem najmlajšim omogočala spoznavanje prijaznega prehoda iz predšolskega v šolsko obdobje.

- Priročna dostopnost (v bližini je avtobusna postaja, trgovina, pekarna, športna igrišča) le streljaj od najožjega mestnega centra.

- Staršem, ki imajo več otrok se npr. v popoldanskem času omogoči dostop do igrišča za mlajše otroke, medtem ko v neposredni bližini odložijo starejše otroke na športne in druge izvenšolske aktivnosti (športne aktivnosti na Braniku - tenis, v klubu NK Maribor, športne aktivnosti v 'Lukni'; glasbena šola, balet rojstni dnevi itd.)

- Z izvedbo projekta bi se zagotovil kakovosten psiho-fizični in motorični razvoj otrok in mladostnikov, kar v zdravstvenem smislu pozitivno vpliva na zdravje sedanjih in bodočih generacij. Vrednost projekta: 16820 €