Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Investicija presega maksimalno določeno vrednost 20000€, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Tlakovanje ali alsfatiranje poti med vojašnico in športnimi igrišči Tabor

MarkoS MarkoS  –  06. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pot po kateri se dnevno sprehodi ali jo prekolesaril več 1000 Mariborčanov bi bilo potrebno obnoviti. S tlakovanjem in asfaltiranimi te poti bi omogočili uporabo te poti tudi v slabem vremenu. V dežju je pot polna velikih luž, ki jih ne moreš prehoditi brez da si povsem moker. Pot bi bila uporabna tudi pozimi, saj bi se jo lahko očistilo snega in leda.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam tlakovanje  ali alsfatiranje poti, ki poteka od košarkarskih igrišč na ŽKK in do konca nogometnih igrišča Železničarja.

Pri Engelsovi ulici bilo potrebno postaviti stebričke, ki bi onemogočili vožnjo avtomobilov po tej poti.

Ker pravi športnik pride na igrišče peš ali s kolesom je potrebno urediti varno parkirišče za parkiranje koles in motorjev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za ureditev poti je potrebno utrditi pot v širini 2. metrov in jo tlakovati ali alsfatiranje. Pot je potrebno nagniti na zunanji rob poti da bo z nje sama odtekala voda od padavin. Pot je potrebno ločiti na del za kolesarje in pešce.

Na začetku poti pri košarkaških igriščih in pri vhodu na nogometna igrišča je potrebno urediti prostor za parkiranje koles in motorjev. Zato bi zadostovalo kovinski stebri ob katerega lahko prikleneš kolo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pot, ki poteka med vojašnico in športnimi igrišči od košarkarskih igrišč ŽKK mimo nogometnih igrišč Železničarja do Engelsove ceste.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Uredila bi se makadamska pot polna jam, v primeru dežja in zime velikih luž in visoke trave ob ograjah vojašnice in igrišč, ki se sedaj v takšni obliki težko ureja.

Z utrditvijo poti bi bil sprehod ali vožnja s kolesom po tej poti za vse udeležence mnogo lažja in manj nevarna.

Kolesarji in motoristi bi lahko varno parkirali svoja vozila ob igriščih kjer se rekreirajo.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov