Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Območje ni v občinski lasti, zato je predlog izločen iz glasovanja.

Vzdrževanje dreves na območju krajinskega parka Mariborsko jezero

Valter Pristovnik Valter Pristovnik  –  06. 11. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vzdrževanje vseh dreves na območju krajinskega parka Mariborsko jezero. Vzdrževanje dreves od garaž Dravskih elektrarn do brodarskega društva Sidro. Na tem območju se nahajajo zaščitena drevesa platane (ena platana pa je približno enako kot 80 mladih dreves). Drevesa na tem območju so obdana z bršljanom, mnoga so se posušila. Drevesa je treba začeti vzdrževati.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vzdrževanje dreves na omenjeni lokaciji, da ne bodo propadla, mnoga so že posušena.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Treba bi bilo najeti kompetentno službo, da bo primerno uredila drevesa na omenjeni lokaciji.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na območju krajinskega parka Mariborsko jezero. Vzdrževanje dreves od garaž Dravskih elektrarn do brodarskega društva Sidro.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pridobili bi čisto, zdravo okolje in preprečili propadanje dreves, še posebej platan, ki so zaščitene.Vrednost projekta: 200000 €