Ta projekt ni bil izglasovan.

UL. MOŠE PIJADA OD ŠT. 31 DO 45 - PROMETNA UREDITEV IN PARKIRIŠČA

DUŠAN HORVAT DUŠAN HORVAT  –  06. 11. 2020  –  Območje 4
123.jpg
123.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest za stanovalce na Ulici Moše Pijada, in sicer od št. 31 do 45, predlagamo spremembo prometne ureditve.

Ker je ulica v bližini UKC-ja, kot tudi sorazmerno blizu centra mesta, so parkirišča pred stanovanjskimi zgradbami zasedena v ulici s strani obiskovalcev, saj nudijo le-tem brezplačno parkiranje. To se še bolj pozna od trenutka, ko je bilo uvedeno plačljivo parkiranje na Ulici Gorkega, Jezdarki in njeni okolici.

V priponki je fotografija, ki je posneta danes (6.11.2020). Fotografija je posneta od križišča Ul. Moše Pijada (na fotografiji levo se vidi rob hiše z št. 31) in Smoletova ulica (na fotografiji desno se vidi hiša z št. 10) proti križišču Ul. Moše Pijada in Hlebove ulice.

Odsek Predmetne ceste je urejen kot dvosmerna cesta z urejenimi obojestranskimi pločniki in enostranskim obvoziščnim parkiranjem (desna stran). Na Smoletovi je OŠ Maks Durjava in vrtec Vančka Šarha, bližina šole oz. otrok označuje tudi oznaka na cesti.

Na fotografiji je razvidno dejansko stanje in obstoječa prometna ureditev, ki ustvarja kaos in ne ustreza prometnemu povpraševanju. Zaradi parkiranja vozila na voznem pasu (leva stran) in pločniku je postal odsek nevaren za stanovalce in morebitne sprehajalce, predvsem za najmlajše udeležence v prometu. Vozila na desni strani so vsaj z enim kolesom parkirana na pločniku, kot je razvidno iz fotografije na začetku, celo kar celo vozilo. Nekatera vozila pa "štrlijo" na vozni pas. Enak problem je na levi strani, kjer se vidi enak način parkiranja vsaj z enim kolesom na pločniku (zajeta so samo prva tri vozila). Vozila v nadaljevanju na levi strani fotografije pa so parkirana na voznem pasu.

Zaparkiran in s tem nevaren predmetni odsek ulice ne omogoča dvosmernega prometa in se promet zaradi parkiranja na vozišču in s tem zožanega vozišča odvija le enosmerno. Slednje ne samo, da ni v skladu s prometnimi predpisi, ampak predstavlja tudi nevarnost za vse udeležence v prometu. Onemogočeno je tudi normalno gibanje po pločniku, ki bi moral zagotavljati neovirano pot invalidom in mamicam z vozički ter po katerem hodijo tudi šolarji, najmlajši in najranlivejši udeleženci v prometu. Majhen šolar je zaradi napačno parkiranih vozil ogrožen, saj ga voznik vozila, ki vozi po ulici ne more videti, šolar pa se je primoran umikati parkiranim vozilom in hoditi po vozišču, prav tako, zaradi prej navedenega ne more tudi varno prečkati ceste.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog, kateri naj bi bil pristojnim s strani upravnikov zgradb in posameznikov že podan na MČ in MOM, je ta, da se enosmerna ulica, ki trenutno poteka le mimo vrtca, podaljša čez celotno ulico, do Hlebove ulice. Uredijo se označena parkirišča in uvede se plačilna cona za parkiranje.

Bistvo predloga je varnost za pešce (neposredna bližina OŠ in vrtca) in ureditev prometa, ki je ključnega pomena, prav tako se bi izgled in urejenost ulice izboljšal, povečala bi se število parkirnih mest rezerviranih za šolo in vrtec.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ustrezno in varno prometno ureditev predmetnega odseka ulice naj preučijo strokovnjaki s področja urejanja prometa ali se naj izdela ustrezna projektna dokumentacija. Rešitev naj se izbere tako, da se pri analizi vključijo tudi stanovalci, ki bodo opozorili na težave s katerimi se soočajo. Stanovalci in udeleženci v prometu s tem dopisom opozarjajo na nepravilnosti in težavami s katerimi se dnevno srečujejo ter se zavzemajo za varnost.

Pristojne pozivajo, da je ustrezna ureditev nujna.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ulica Moše Pijada, in sicer od št. 31 do 45 oz od križišča M. Pijada in Smoletove ul. do križišča Ul. M. Pijada in Hlebove ul.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S tem ukrepom bi zagotovo zmanjšali parkiranje dnevnih obiskovalcev in stanovalcem omogočili (seveda ob nakupu dovolilnic) nemoteno parkiranje. Prav tako bi se zagotovilo ustrezno število parkirnih mest za stanovalce skladno z veljavnimi normativi. S takšnim ukrepom bi nekaj sredstev steklo v občinsko blagajno.

Po izvedbi projekta bi se izboljšala varnost za pešce in ostale udeležence v prometu, kar je ključnega pomena, saj je neurejena ulica v neposredni bližini vrtca in OŠ. 

Izvedba projekta in ustrezna ureditev predmetnega odseka ulice bi vzpodbujala hojo in s tem rekreacijo ter zdrav način življenja. Vzpodbujala bi samostojnost otrok, ki bi lahko varno in samostojno hodili po pločniku.

Prav tako bi bil nemoten dostop službam kot so gasilska vozila, reševalci in smetarskim vozilom


Vrednost projekta: 20000 €

Popravljena ocenitev na osnovi predhodne ocene.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov