Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Svoj prvotni predlog je naknadno predlagateljica povezala oz. združila s predlogom "Vrnimo otrokom nasmeh z igrali za starejše otroke" (zap. št. 15), zato njen prvotni predlog ni več aktualen.


Vrnimo otrokom nasmeh

Cedomir Cedomir  –  14. 10. 2020  –  Območje 2
12.JPG
12.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Mariboru kritično primanjkuje otroških igral. V parku ob trgu Borisa Kidriča, kamor gravitira okrog 1.000 otrok, je v parku zgolj nekaj igral, ki so v slabem stanju in so neprimerna za starejše otroke. S postavitvijo novih igral bomo otrokom omogočili kvalitetnejše varno preživljanje otroštva.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagam postavitev dodatnih sodobnih igral namenjenih otrokom, ki stanujejo v okolici, kar bo omogočilo kvalitetno preživljanje prostega časa v neposredni bližini in hkrati razbremenilo, že tako preobremenjena igrala v mestnem parku.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

S sredstvi PP se opravi nakup in  postavitev otroških igral, kot sledi:

- Večnamensko dvojno igralo - 7.500

- Gugalnica košara - 1.500

- Dvojna gugalnica - 1.100

- Gugalnica vaga - 900

- Plezalna stena s plezalno mrežo - 1.600

- Vzmetno igralo - konjiček - 350

- Izkop in nasutje rečnega prodca - 1.500

Skupaj brez DDV - 14.450 EUR

- DDV 3.179 EUR

SKUPAJ: 17.629 EUR

KONČNA CENA vključuje prevoz, montažo, ureditev in vse zahtevane certifikate.

Garancija na kompleten sestav je 5 let.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V parku ob Trgu Borisa Kidriča.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Otroci bi imeli možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa v neposredni bližini, kar bo izboljšalo kakovost bivanja otrok in njihovih staršev in hkrati zmanjšalo zasedenost igral v mestnem parku, kjer se igrajo otroci iz tega dela mesta zaradi pomanjkanja igral v bližini. Tako bo tudi za otroke, ki živijo v neposredni bližini mestnega parka, manj gneče na igralih.


Vrednost projekta: 18000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov