Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagano je sofinanciranje v privatnih lastniških blokih, ki niso v lasti MOM. Pobuda ni podrobneje specificirana v katerih blokih bi se tovrstno sofinanciranje izvedlo, zato se predlog izloči iz glasovanja.


Sofinanciranje vgradnje dvigal

Vesna Lesjak Vesna Lesjak  –  04. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Sofinanciranje vgradnje dvigal oziroma dvižnih ploščadi v starejše večstanovanjske stavbe na območju MOM bi rešilo mnogo problemov. Predvsem za bolne, starejše so dvigala pomembna, saj jim s tem omogočimo boljšo kakovost bivanja, manjšo odvisnost od pomoči drugih, neiztrganost iz socialnega habitata, ker se jim ni treba izseliti v domove za starejše... Ravno ta skupina ljudi pa ponavadi ne razpolaga s presežkom denarja za sofinanciranje dvigala.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam vsaj sofinanciranje izgradnje dvigal oziroma dvižnih ploščadi, s čimer bo olajšano tudi  pridobivanje potrebnega soglasja vseh etažnih lastnikov za vgradnjo le tega.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V MOM bi našli vse zgradbe, ki imajo štiri ali več etaž in so brez dvigal oziroma brez dvižnih ploščadi. Etažne lastnike bi obvestili o možnosti sofinanciranja vgradnje dvigal, sami pa bi se nato odločili, ali se s tem strinjajo, ali ne.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na območjucelotne MOM.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se kakovost bivanja vseh prebivalcev dotičnih večstanovanjskih stavb. Zaradi vgradnje dvigal bi se posledično zmanjšal tudi problem premajhne kapacitete v domovih za ostarele, saj bi lahko več starejših še naprej bivalo v svojem socialnem okolju. 


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov