Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Poseg s prometnega vidika ni upravičen, prav tako pa se je ulica uredila v letu 2019 , hitrost je omejena na 40 km/h.


Nadvišanje prehoda za pešce

Milan Milan  –  04. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pred trgovino TUŠ na Streliški cesti je prehod za pešce. Ugotavljamo, da se ne glede na signalizacijo, sedaj po obnovi promet odvija z hitrostmi, ki so bistveno večje od dovoljenih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z nadvišanim prehodom za pešce bi z to oviro prisilili voznike, da znižajo hitrost, s čemer se bo povečala varnost pešcev na tem prehodu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izdelati je potrebno asfaltno nadvišanje območja prehoda za pešce ter izvesti ustrezno talno signalizacijo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Streliški cesti v Sp. Radvanju, nasproti TC Tuš.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnost pešcev in zmanjšala hitrost prometa na odseku.


Vrednost projekta: 1 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov