Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Območje se nahaja na zemljišče, ki je vlasti RS, zato projekt ni izvedljiv. Trenutno nobeno zemljišče na Piramidi ni v lasti MOM pač pa je lastnik država. Pomeni, da se večina izmed teh projektov ne more uvrstiti na seznam za glasovanje. MOM trenutno z pristojnimi ministrstvi (MIZŠ, MKGP in MK) preučuje možnosti za pridobitev zemljišč v svojo last. Prav tako MOM načrtuje spremembo osnovne namenske rabe zemljišč na platoju Piramide v stavbno zemljišče, kar bo lahko pogoj za pridobitev teh zemljišč v last MOM. Sicer pa MOM pripravlja strategijo za celovit razvoj vinorodnih gričev Piramide in Kalvarije seveda v skladu z ureditvijo lastninskih razmerij.


Mestni grič Piramida

ema.zlatoper@gmail.com ema.zlatoper@gmail.com  –  04. 11. 2020  –  Območje 2
104.jpeg
104.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Naj bi bil naš ponos, ki nam daje prelep pogled daleč naokoli, danes pa je predvsem zaradi zaraščenosti trave na izkopaninah,  na mestnem griču Piramida,  v pravem razsulu,  sramota pred očmi,  . . .tako čitam članek še iz leta 2018, pa se tudi do danes nihče ne pobriga za ta lep kotiček našega mesta. 

Na Piramido,  poleg Mariborčanov,  zaidejo tudi turisti, ti pa odnesejo vtise daleč naokoli.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev mestnega griča - Piramide z okolico (klopi, koši za smeti, urejena okolica ob izkopaninah, zamenjava žičnate ograje, urejena in pokošena trava).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Službe, ki urejajo parke oz. zelenice tudi v mestu, Snaga.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na mestnem griču Piramida

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Verjetno bi bilo več zadovoljnih sprehajalcev in obiskovalcev.

Dober glas seže v deveto vas.


Vrednost projekta: 8 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov