Ta projekt ni bil izglasovan.

Hitrostna ovira na prehodu za pešce pred UKC

Simon Simon  –  04. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

  1. Pred UKC Maribor je frekvenca prometa izjemno velika, še večja pa je frekvenca pešcev in kolesarjev, ki prečkajo cesto. Z novo ureditvijo območja so bile na prehodu za pešce namesčene tudi taktilne oznake, ki so namenjene slepim in slabovidnim. Na omenjenem območju je hitrost vožnje omejena na 30 km/h, vendar je vozniki ne upoštevajo. Na Moše Pijade je pred avtobusnim postajališčem že nameščena hitrostna ovira, logično bi bilo, da bi bila podobna ovira za umirjanje prometa nameščena tudi na prehodu za pešce pred UKC, pred pekarno Aleya, kjer gre za najbolj frekventno območje. S tem se bi znatno povecala varnost pešcev in kolesarjev. Na predmetnem prehodu pogosto prihaja do nesreč, kjer so udeleženi pesci, kolesarji in prehitri vozniki osebnih avtomobilov. Prav tako pa bi se zmanjšal hrup, ki ga povzročajo prehitri vozniki, ki prevozijo taktilno oznako na prehodu. Namreč, zaradi povečanega hrupa se je tudi znatno zmanjšala kakovost bivanje v neposredni oklici, kjer stanuje okrog 500 stanovalcev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam namestitev hitrostne ovire na predmetnem prehodu za pešce. Bistvo predloga je povecanje cestno prometne varnosti in s tem v povezavi tudi izboljšanje kakovosti bivanja v neposredni okolici.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt je enostavo izvedljiv z namestitvijo hitrostne ovire, zaradi katere  bi vozniki morali zmanjsevati hitrost vožnje. Pretočnost prometa pa se zaradi tega ne bi zmanjsala, saj je že sedaj predvidena hitrostna cona 30 km/h, ki je pa vozniki ne spoštujejo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na obstojecem prehodu za pešce in kolesarje na Ljubljanski ulici, neposredno pred pekarno Aleya pred UKC.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z izvedbo predmetnega projekta bi se izboljšala cestno prometna varnost predvsem  za hendikapirane udeležence v prometu, v mislih imam invalide. Prav tako pa je zaradi blizine bolnisnice veliko pešcev starostnikov, ki so že tudi gibalno ovirani in zaradi vecjih hitrosti voznikov preko prehoda tudi bolj ogroženi. Z namestitvijo bi predvem poskrbeli za vecjo varnot omenjenih skupin. Zaradi manjše hitrosti voznikov preko taktilnih ovir bi se zmanjšah hrup in izboljšala kakovost bivanje in občutek varnosti neposrednih stanovalcev in obiskovalcev mesta Maribor.


Vrednost projekta: 12000 €

Ocena investicije je 12.000 EUR, potrebno uredite prehod, javno razsvetljavo in avtobusno postajališče.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov